Aanleveren materialen

In het diagnostisch vademecum van de website www.microbiologie.nl vindt u per onderzoek het juiste afnamemateriaal, de opslag en wijze van transport. Wanneer u via ZorgDomein aanvraagt, is het noodzakelijk een geprinte ‘loopbrief’ mee te geven aan uw patiënt. Deze dient samen met het monster bij het laboratorium te worden aangeleverd.

Parasitologisch onderzoek op feces

Diagnostiek naar gastro-intestinale parasieten bestaat in principe uit screening middels PCR naar Giardia lamblia, Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis en Entamoeba histolytica. Microscopie wordt alleen verricht bij specifieke aanvraag en/of vermelding van tropenbezoek. Voor vraagstelling Strongyloides spp. of Schistosoma spp. dient u dit specifiek aan te vragen. Voor verantwoorde diagnostiek is voldoende fecesmonster noodzakelijk: ¾ gevulde fecescontainer.

Diagnostisch toetsingsoverleg

Medische Microbiologie verzorgt graag het diagnostisch toetsingsoverleg (DTO) voor uw huisartsenpraktijk. U ontvangt dan feedback over het aanvraaggedrag. Het is een effectieve methode dit gedrag te optimaliseren en zo bij te dragen aan zinnige en zuinige zorg. De erkend kwaliteitscoördinator van de huisartsengroep verzorgt de accreditatie van het diagnostisch toetsingsoverleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze relatiebeheerder: dhr. D. Koster 071 517 8004 of dpjmkoster@alrijne.nl

Terug naar boven