Het doel van de herinrichting is om een overzichtelijker aanbod te creëren, betere invulling van de diverse locaties te bieden en meer duidelijkheid te scheppen voor de verrichtingen. Daarnaast biedt ZorgDomein de mogelijkheid om vooraf velden in te vullen vanuit het HIS. Door de nieuwe inrichting is per 3 april de historie van de oude producten komen te vervallen. Mocht u nog vragen hebben of feedback willen geven omtrent de nieuwe inrichting, dan kunt u een mail sturen naar PACS_AB@alrijne.nl

Terug naar boven