Bereikbaarheid

Als u een cardioloog wilt spreken kunt u tussen 08.00 en 16.30 uur contact opnemen met de dienstdoende cardioloog via het telefoonnummer van de polikliniek: 071 582 8243. Buiten deze tijden is de dienstdoend cardioloog bereikbaar via het algemene nummer 071 582 8282.

In overleg met de cardioloog wordt de patiënt direct in de Eerste Hart Hulp (EHH) of op een later moment in de polikliniek gezien. Is de patiënt jonger dan 16 jaar? Neem dan contact op met de dienstdoende kinderarts via 071 582 8252. Wilt u risicofactoren (roken, cholesterol en familieanamnese) vermelden in de verwijsbrief?

Mogelijkheid tot VTT in ZorgDomein

Onlangs hebben we de toegangstijden aangepast in de producten die huisartsen kunnen kiezen op ZorgDomein. Er is een optie ‘verkorte toegangstijd (VTT)’ ingevoerd. U kunt deze kiezen als u de reguliere toegangstijd te lang vindt voor de situatie van de patiënt. Met inplannen van de patiënt wordt hier rekening mee gehouden.

Spoedverwijzingen

Ook kunt u in Zorgdomein ‘spoed Leiderdorp’ selecteren bij patiënten die na telefonisch overleg met de cardioloog (071 582 8243) direct ingestuurd worden naar de Spoedeisende Hulp/Eerste Hart Hulp. Het komt voor dat de huisarts in een spoedsituatie een regulier zorgproduct selecteert. De patiënt krijgt dan niet de juiste informatie mee in de verwijsbrief. En er wordt hierdoor naast het spoedtraject, reguliere polikliniekafspraken gemaakt die in deze situatie niet van toepassing zijn.

In alle gevallen worden patiënten met spoed verwezen naar Alrijne Leiderdorp.

Terug naar boven