In de rest van de wereld wordt echter vrijwel nooit buscopan IV voor niersteenkolieken gegeven. Daarnaast blijkt er maar één studie uit het verleden te zijn die laat zien dat buscopan mogelijk een toegevoegde waarde heeft. In Alrijne zijn we gestart met een klinische, dubbelblind gerandomiseerde studie om de effectiviteit van buscopan IV tijdens de eerste 24 uur van opname te beoordelen. We hopen over uiterlijk twee jaar voor heel Nederland een antwoord te hebben op de vraag of we buscopan IV moeten blijven geven. De studie loopt al in het HagaZiekenhuis.

Terug naar boven