Voor patiënten die via ZorgDomein verwezen worden en waarvan de gegevens onvolledig of gedeeltelijk onjuist zijn, wordt een nieuwe status aangemaakt in het ZIS. Als blijkt dat de patiënt al bekend was in het ziekenhuis, moeten beide statussen handmatig gekoppeld worden tot één dossier. Dit komt veelvuldig voor. Om te voorkomen dat verkeerde gegevens gekoppeld worden, verzoeken wij u om bij een verwijzing de patiëntgegevens, inclusief BSN, te controleren en zo nodig aan te vullen. Onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Terug naar boven