Degeneratief proces

Een kapotte meniscus op die leeftijd of ouder is vrijwel altijd uiting van een degeneratief proces dat ook het kraakbeen betreft. Het verwijderen van (een deel van) de meniscus is dan ook zinloos en kan zelfs artrose bevorderend werken. Uitzondering is wanneer de klacht niet zozeer pijn betreft, maar mechanisch van karakter is (slotklachten).

Onderzoek

Recent (Nederlands) onderzoek heeft uitgewezen dat artroscopische behandeling van een dergelijk degeneratieve meniscuslaesie niet beter is dan conservatieve behandeling. De Nederlandse Orthopedische Vereniging adviseert terughoudendheid met het stellen van de indicatie tot artroscopie bij personen boven de 50 jaar en hetzelfde geldt voor gebruik van de MRI als diagnosticum. Immers, de behandeling zal er niet door beïnvloed worden.

Terug naar boven