De meeste verrichtingen kunnen samen worden aangevraagd. In ZorgDomein vindt u alle combinaties waarvan wij denken dat er sprake is van enige correlatie. Enkel wanneer de vraagstellingen zeer uiteenlopen, wordt deze mogelijkheid niet aangeboden.

Valt u, wat betreft de inrichting in ZorgDomein, iets op? U kunt altijd contact opnemen met afdeling Radiologie via PACS_AB@alrijne.nl.

Terug naar boven