Het volgende consult is, na deze onderzoeken en bespreking bij het MDO, bij de uroloog die alle uitslagen en behandelplan met de patiënt bespreekt.

Vanaf eerste consult bij verpleegkundige tot behandelplan duurt maximaal tien dagen. Een eventuele nieroperatie vindt binnen zes weken na het eerste consult plaats.

Terug naar boven