Graag wijzen wij u op de verruimde mogelijkheden die u heeft om vanuit de eerste lijn een MRI-scan aan te vragen in Alrijne Ziekenhuis. U kunt MRI-scans aanvragen voor:

  • Knie
  • Schouder
  • CWK
  • LWK
  • Enkel / voet

Deze MRI-scans worden zowel in Alrijne Leiderdorp als in Leiden gemaakt, ook in de avonduren en weekeinden. De belangrijkste contra-indicatie voor een MRI is een pacemaker.

MRI kan een belangrijke rol spelen bij uw afweging of u een patiënt wel of niet moet doorverwijzen naar een medisch specialist. MRI kan twijfels wegnemen en kan kosten besparen als een verwijzing naar een specialist niet nodig blijkt.

Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden een MRI-scan van knie en LWK die is aangevraagd door de eerste lijn. Voor overige MRI’s adviseren wij uw patiënt eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar of deze de MRI vergoedt.

Contact

Bij vragen of verzoek tot overleg:
radioloog Alrijne (overleglijn / dienstsein): 071 582 8636

Terug naar boven