Klinische trials

Recent zijn twee grote klinische trials gepubliceerd die laten zien dat IAT soms nuttig kan zijn in het tijdsvenster van 6-24 uur bij patiënten met een ernstige beroerte. Het gaat om de patiënten waarbij extra beeldvormend onderzoek laat zien dat de infarct-kern in de hersenen nog niet zo groot is als het deel van de hersenen dat functioneel is uitgevallen. Daarnaast moet er een zichtbare afsluiting zijn van een grote slagader in het hoofd. Het is dus bij sommige patiënten ook na zes uur mogelijk nog een stukje hersenen te redden door middel van verwijdering van een trombus.

Met een ernstige beroerte wordt in het algemeen een parese én een corticaal verschijnsel zoals een afasie, voorkeursstand of neglect verstaan. Deze groep bestaat in de praktijk voor een relatief groot deel uit patiënten die bij ontwaken een ernstige beroerte blijken te hebben.

Overleg

U kunt bij twijfel direct met de dienstdoende neuroloog van het dichtstbijzijnde ziekenhuis overleggen (vaak het ziekenhuis waar patiënt bekend is) of een snelle verwijzing nodig is t.b.v. een screening naar de mogelijkheid tot IAT.

Terug naar boven