Oorzaak

De exacte oorzaak van deze overbelastingsblessure die zich met name manifesteert onder duursporters (hardlopers, voetballers, schaatsers) is niet bekend. Wel is duidelijk dat de spierfascie te strak om de spieren zit in een of meerdere van de vier compartimenten van het onderbeen. Hierbij is het voorste compartiment het vaakst aangedaan en deze geeft dus pijn (en tintelingen) aan de voorkant van het onderbeen.

Verwijzing naar sportarts

Indien patiënten zich presenteren met dit klachtenpatroon worden zij vanuit de eerste lijn vaak na langdurig conservatief beleid bestaande uit fysiotherapie, shock wave therapie en compressiekousen verwezen naar de sportarts. De sportarts (Drs. Michael van der Werve en Drs. Dieke Kok) zal dan een dynamische intramusculaire drukmeting van de verschillende compartimenten in het onderbeen uitvoeren om de diagnose CECS te kunnen bevestigen. Als de drukmeting afwijkend is (volgens de criteria van Pedowitz et al.) en overeenkomt met het klinische beeld worden patiënten verwezen naar de chirurg (Drs. Ewan Ritchie) ter operatieve behandeling (fasciotomie).

Onderzoek Alrijne Ziekenhuis

Uit recent onderzoek van Alrijne Ziekenhuis is echter gebleken, dat de periode tussen het conservatief behandelen en de fasciotomie ongeveer drie jaar bedraagt. Dit betekent dat patiënten met CECS ongeveer drie jaar met klachten rondlopen, voordat er een definitieve oplossing gevonden wordt. Gedurende deze periode kunnen zij ook niet hun gebruikelijke (sport)activiteiten hervatten. Na de operatie kan het merendeel van de patiënten vaak al binnen zes weken na de operatie hun sportactiviteiten weer oppakken. Op dit moment vindt een analyse plaats van de 100 geopereerde patiënten in Alrijne Ziekenhuis plaats.

Advies

Het advies zou daarom zijn om bij patiënten met een verdenking op CECS eerder in het behandeltraject te verwijzen naar de polikliniek Sportgeneeskunde. Hierdoor zou, indien een positieve drukmeting de diagnose bevestigt, eerder geopereerd kunnen worden. Sinds 2017 is er een samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en Alrijne Ziekenhuis op het gebied van onderbeensklachten wat zal leiden tot een duaal PhD traject. Onder begeleiding van Dr. Rigo Hoencamp zullen Drs. Ewan Ritchie en BSc. Nour Abdulrahman verder onderzoek verrichten naar dit onderwerp. De verwachting is dat de eerste resultaten van dit onderzoek dit jaar gepubliceerd worden, waarna er op wetenschappelijke basis meer uitspraken kunnen worden gedaan kunnen.

Terug naar boven