De belangrijkste veranderingen zijn dat de herstelgerichte zorg (GRZ en complexe ELV) onder het ziekenhuis gaat vallen, de behandeldienst wordt opgesplitst in een ziekenhuisdeel en een verpleeghuisdeel en dat er een éénhoofdige leiding voor de twee verpleeghuizen komt in de vorm van een directeur Woonzorg. Ook gaan we aan de slag met de nieuwbouw van Leythenrode.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze strategie de toekomst van de verpleeghuiszorg binnen Alrijne Zorggroep weer geborgd is. Het enthousiasme dat wij van meerdere kanten hebben ervaren, heeft ons gesterkt in onze mening dat de verpleeghuiszorg in de vorm van zowel herstelgerichte zorg als wonen en zorg een gewaardeerde, duurzame en toekomstbestendige plek heeft binnen Alrijne Zorggroep.

Strategisch beleidsplan Alrijne Verpleeghuizen 2017 – 2022:

‘Excellent samen, samen excellent’

Raad van bestuur Alrijne Zorggroep

Terug naar boven