Regelmatig ontvangen we vragen van huisartsen naar ons beleid rondom de verwijsbrief. Alrijne hanteert de volgende regels:

  1. Er is altijd een verwijsbrief nodig voor ziekenhuiszorg voor nieuwe patiënten.
    De verwijsdatum moet vóór het eerste bezoek aan het ziekenhuis liggen. Een patiënt kan dus niet na het eerste polibezoek alsnog een verwijsbrief halen. Als dit wel gebeurt, gaat de rekening naar de patiënt.

  2. Een verwijsbrief is één jaar geldig na verwijsdatum op de brief.
    Patiënten die binnen dat jaar met dezelfde klachten teruggaan naar de specialist hebben geen nieuwe verwijsbrief nodig. Willen patiënten binnen een jaar terugkomen, maar is dit door de lange toegangstijd tot de poli niet mogelijk? Dan is de plandatum van de afspraak bepalend.

  3. Er zijn geen landelijke afspraken over patiënten die zich niet aan de door de specialist afgesproken controletermijn houden (bijvoorbeeld controle over drie jaar).
    Intern hanteren wij het beleid dat bij een overschrijding van de afgesproken controletermijn met meer dan een jaar een nieuwe verwijsbrief wordt gevraagd.

Een voorbeeld: in het dossier staat dat de patiënt na één jaar terug moet komen voor controle. Verschijnt de patiënt na anderhalf jaar = geen nieuwe verwijsbrief nodig. Verschijnt de patiënt na 2,5 jaar = wel nieuwe verwijsbrief nodig.

  1. Er zijn geen landelijke afspraken over patiënten waarbij de specialist als controletermijn heeft aangegeven: ‘expectatief beleid, retour bij klachten’. In dit geval hanteren wij ook een termijn van één jaar en daarna volgt een nieuwe verwijzing.

Het komende jaar gaan zorgverzekeraars en huisartsen wederom om tafel om ook over bovenstaande punten landelijke afspraken te maken. Tot deze tijd hanteren wij bovenstaand beleid. Zorgverzekeraars controleren namelijk streng op de aanwezigheid van een verwijsbrief (met daarin een verwijsdatum voorafgaand aan het eerste ziekenhuisbezoek).

Terug naar boven