Besproken onderwerpen

In vier werkgroepen werd onder meer aandacht besteed aan verschillende vormen van warming-up, vroege kracht- & coördinatietraining, en latere sportspecifieke trainingsvormen. Belangrijk onderwerp in de discussie waren onder andere hoe om te gaan met vertragende factoren voor revalidatie en criteria voor ‘return-to-play’. Ook werden praktische tips & tricks door de verschillende praktijken uitgewisseld, en variaties op oefeningen gedeeld. Algemene consensus werd bereikt om niet te vroeg tot belaste sprongbelasting in wedstrijdverband over te gaan (eerder pas op 10-12 maanden dan al na 7-9 maanden). In de nabespreking werd afgesproken om de functionele uitkomsten van VKB-revalidatie binnen het netwerk verder te analyseren en zo mogelijk te optimaliseren.

Het was een geslaagde en leerzame bijeenkomst mede door de koppeling van protocol aan praktijk, en het hoge ‘hands-on’ karakter. Het enthousiasme van de deelnemende fysiotherapeuten was groot om ook komend jaar de training op locatie te vervolgen.

Betere samenwerking

Het Rijnland knienetwerk is een initiatief van de orthopeden van Alrijne Ziekenhuis en fysiotherapiepraktijken in de regio. Orthopedisch chirurg Joris Jansen vertelt: “Het is heel leuk om intensiever met onze fysiotherapeuten in de regio samen te werken. Ook merk je dat de lijnen korter worden, wat overleg over voortgang of bijzonderheden in de revalidatie ten goede komt, en dat er in de praktijk veel van elkaar wordt geleerd. Doel van het netwerk is om door betere samenwerking een nog effectievere behandeling bij knieklachten te bereiken.”

Kijk voor meer informatie op de website van het Rijnland Knie Netwerk: www.rijnlandknienetwerk.nl

Terug naar boven