Als uw registratie in deze tabel niet volledig is:

  1. kan er vertraging of uitval van een verwijzing optreden.
  2. kunnen correspondentie en uitslagen naar een niet gewenst adres gaan.

Dit betreft de juiste naamsvermelding, praktijkadresgegevens en de correcte telefoongegevens van uw praktijk.

Voor verwijzers vanuit Woonzorgcentra met meerdere locaties geldt het volgende:

Het is van belang dat de correspondentie naar de juiste locatie gaat. Dit is het correspondentieadres dat bij Vektis bij de betreffende locatie geregistreerd staat en waaraan de AGB-code van de verwijzer is gekoppeld.

Moet de post naar de verblijfslocatie van de betreffende patiënt? Dan moet uw AGB-code ook gekoppeld zijn aan de betreffende locatie, dit kunnen er dus meer zijn.

Koppelen van uw AGB-code aan uw praktijk/instelling

Het koppelen van uw AGB-code aan de AGB-code van uw praktijk kan op een eenvoudige manier gerealiseerd worden.

Stuur een e-mail naar: info@agbcode.nl

Of bel naar Vektis: telefoonnummer 030 8008380.

Waarnemers, huisartsen in opleiding of huisarts in dienst bij andere huisarts
Bent u waarnemer, huisarts in opleiding of huisarts in dienst bij een andere huisarts? Dan verzoeken wij u om bij een zorgdomeinverwijzing de AGB-code van de praktijkhouder gebruiken. Uitval, vertraging en meldingen datalek kunnen daardoor worden voorkomen.

Terug naar boven