Cliënten, hun naasten en verwijzers zijn geïnformeerd.

De Spriet blijft op dezelfde plek in Leythenrode gevestigd, waardoor de huidige bezoekers niet hoeven te wennen aan een andere omgeving of nieuwe medewerkers.

WIJdezorg is bekend met deze dienstverlening en biedt in en vanuit haar zeven zorglocaties in de gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zoeterwoude woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen en andere zorgvragers.

Meer informatie over verwijzingen: Joke Dijkstra, clustermanager Zoeterwoude, WIJdezorg. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 209 1000 en via jdijkstra@wijdezorg.com.

Terug naar boven