Het gaat dan om palliatieve patiënten met een levensverwachting van korter dan 3 maanden. Het thuisconsult wordt uitgevoerd door een verpleegkundig specialist en/of kaderarts palliatieve zorg vanuit het LUMC of Alrijne Ziekenhuis. Er wordt na het thuisconsult een stappenplan als advies opgesteld dat met je wordt doorgesproken. Als huisarts blijf je de hoofdbehandelaar.

Voor aanvullende informatie en het indicatiekaartje, ga naar: https://transmuralis.nl/palliatieve-zorg/palliatieve-regionale-afspraken/specialistisch-thuisconsult  

Aanmelden kan via het Regionaal Consultatieteam, of direct via het Palliatief adviesteam LUMC of Alrijne Ziekenhuis (zie indicatiekaartje).

Bij vragen kun je mailen naar Carla Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg: c.c.m.juffermans@lumc.nl

Terug naar boven