Op deze avond leggen we u een aantal casussen voor, onder andere met betrekking tot urineweginfecties, postoperatieve infecties en endocarditis. De aanwezige huisartsen en medisch specialisten bespreken met elkaar hoe de zorg het beste kan worden ingericht. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.alrijne.nl/huisartsensymposium2018.

Terug naar boven