Wanneer voor ‘Verkorte Toegangstijd’ wordt gekozen, bepaalt u de maximale toegangstijd. U vult de door u gewenst maximale toegangstijd in ZorgDomein in, in kalenderdagen. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding. De door u ingevulde toegangstijd wordt door de polikliniek / specialist gezien als de maximaal toegestane toegangstijd.

Terug naar boven