Wat verandert er voor patiënten?

De patiënten zonder defecten worden gevraagd om contact op te nemen met hun huisarts voor preventieve diabetische voetzorg. U kunt deze zorg van ons overnemen of patiënten doorverwijzen naar een podotherapeut. Patiënten met defecten kunt u blijven doorverwijzen naar het Alrijne Wondcentrum (Heelkunde) via zorgdomein. Bekijk de richtlijn over de diabetische voet van de Federatie Medisch Specialisten

Een korte samenvatting van de richtlijn

Het is een ziekte die over de keten behandeld wordt. Tevens gaat het vaak om een complexe pathologie, die een multidisciplinaire aanpak vraagt. Indien er sprake is van:

Texas classificatie 0, stadium A: voet zonder ulcus (eerstelijnszorg)

Behandeling is multidisciplinair en moet gericht zijn op preventie. Dit kan gedaan worden door de podotherapeut met hulp van pedicure en schoenmaker i.v.m. aangepaste schoenen (voornamelijk eerstelijns behandeling en controles).

Texas classificatie 1, 2, en 3, stadium A, B, C, en D: voet met ulcus (tweedelijnszorg door Alrijne Wondcentrum)

De behandeling kent de volgende prioriteiten:

  • Bestrijding van de infectie (zo nodig minor/major amputations)
  • Behandeling ischemie (urokinase, endovasculair of operatief revasculariseren)
  • Debridement (callus, crustae, debris)
  • Drukontlasting, standscorrectie (Total Contact Cast, operatief corrigeren stand)
  • Lokale wondbehandeling
  • Goed instellen bloedsuikers en andere metabole stoornissen
  • Preventieve maatregelen (bewustwording, voetencontroles, orthopedische schoenen)
  • Optimaliseren voedingsstatus, en eventueel de diëtiste in consult

Het team van Dermatologie

Ons team van verpleegkundigen, doktersassistenten en dermatologen hebben altijd met veel plezier klaar gestaan voor onze patiënten. We delen graag onze kennis met u. Mocht u daar behoefte aan hebben, kunt u onze polikliniek bellen.
Heeft u nog vragen over de sluiting van het preventief dermatologische diabetische voetenspreekuur? Neem dan contact op met Marja van Zwieten, teamleider polikliniek Dermatologie, via 071 582 8709 of mvanzwieten@alrijne.nl.

Contactgegevens Alrijne Wondcentrum

Telefoonnummer: 071 582 8513
Spoedlijn (artsenoverleg): 071 582 8891
Mail: wondcentrum@alrijne.nl

Terug naar boven