Geen verwijzing, wel logistieke bericht

Bij het verwijzen via ZorgDomein komt het nog met enige regelmaat voor dat we geen verwijsbrief ontvangen hebben, maar al wel het logistieke bericht. De poliklinieken moeten dan de praktijken bellen met het verzoek de verwijsbrief alsnog door te zetten.

Vooral bij de spoedverwijzingen geeft dit een probleem, omdat als we geen verwijsbrief hebben, we niet kunnen voldoen aan onze verplichting. Op het moment dat de verwijsbrief later doorgezet is, krijgt deze niet de datum van de oorspronkelijke verwijzing maar de datum van het doorzetten. We hebben daarom het dringende verzoek om de verwijsbrieven direct door te zetten, zodat we tijdig over de juiste informatie beschikken en aan onze wettelijke verplichting kunnen voldoen.

Wanneer is een nieuwe verwijzing nodig?

Er bestaat soms nog onduidelijkheid wanneer een nieuwe verwijsbrief nodig is. Is de patiënt uitbehandeld, terugverwezen naar de huisarts en is hierover een (elektronisch) bericht verzonden? Dan is er geen nieuwe verwijsbrief nodig als binnen één jaar na de oorspronkelijke verwijzing de patiënt opnieuw verwezen wordt voor dezelfde zorgvraag.

Als deze periode meer dan één jaar is, of er sprake is van een nieuwe zorgvraag, dan is er een nieuwe verwijzing nodig. Als een patiënt niet terug is verwezen blijft de verwijzing geldig, ook al ligt de interval van controles in het ziekenhuis op ééns in de x jaar.

Is er een functieonderzoek gedaan en is er een tweede functieonderzoek nodig (omdat het eerste onderzoek geen uitsluitsel geeft)? Dan is hiervoor geen nieuwe verwijsbrief nodig. Mogelijk wel een nieuwe aanvraag voor het onderzoek.

Terug naar boven