Juiste zorg op de juiste plek

Wij merken dat het aantal verwijzingen naar de tweede lijn, mede door de vergrijzing, toeneemt. De wachttijden lopen hierdoor steeds verder op, ook bij Neurologie. Graag zouden wij, in samenwerking met u, door middel van deze evaluatie inventariseren in hoeverre de patiënten met neurologische klachten binnen onze regio reeds de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Aan de hand van deze informatie kunnen we de vervolgstappen voor een optimale verwijzing bepalen. 

Wat vragen wij van u?

Voor alle patiënten die met een nieuwe zorgvraag naar de polikliniek Neurologie van Alrijne verwezen worden, willen wij in januari de reden van verwijzing en omstandigheden rondom deze verwijzing evalueren. Voor deze verwijzingen wordt zowel aan de neuroloog als aan u een korte vragenlijst voorgelegd. De werkwijze is als volgt:

  • Als een verwijzing van uw praktijk binnen de geïncludeerde nieuwe patiënten valt, wordt telefonisch contact opgenomen met u door een van de onderzoekers.
  • Als u bereid bent mee te werken aan deze evaluatie, zal via deze weg een korte vragenlijst afgenomen worden die een paar minuten van uw tijd in beslag zal nemen.
  • Gezien de vele verwijzende huisartsen in de regio en het beperkte aantal inclusies voor deze oriënterende evaluatie, is de verwachting dat u niet meer dan twee keer gebeld wordt gedurende de periode van dataverzameling. 

Tijdens onze presentaties op de Kwaliteitsavonden dit voorjaar is gebleken dat bijna alle huisartsen akkoord waren voor deelname aan dit onderzoek.

Anoniem

De antwoorden die u geeft, worden verwerkt in een beveiligde database welke niet inzichtelijk is voor derden. Antwoorden en uitkomsten zijn niet herleidbaar tot een individuele huisarts of huisartsenpraktijk.

Resultaten delen

Als de resultaten van deze evaluatie bekend zijn, zullen wij deze delen met u via een e-mail en via de nieuwsbrief voor verwijzers. Wij hopen op uw medewerking aan deze evaluatie.

Bij vragen, of als u het protocol van deze evaluatie wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar Jesper Stuurman via jhstuurman@alrijne.nl. Alvast veel dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Jesper Stuurman, ANIOS neurologie

Els De Schryver, neuroloog

Eva van Velzen, programma manager Keteninnovatie

Terug naar boven