De Lutrelef pomp leidt tot een natuurlijker herstel van de ovulatie, dan het gebruik van gonadotrofinen. Sinds kort zijn wij ook gestart met ovulatie-inductie (m.n. bij het PCO-syndroom) door middel van letrozol. Dit middel blijkt effectiever te werken dan Clomid. De richtlijn van de European Society of Human Reproduction and Embryology adviseert ook letrozol als middel van eerste keus bij de behandeling van anovulatie bij PCOS.

Punctie onder sedatie

De polikliniek fertiliteit van Alrijne behandelt patiënten door middel van transport –IVF/ICSI in samenwerking met het Reinier de Graaff Ziekenhuis te Voorburg. Over het algemeen vinden de IVF-puncties plaats onder lokale verdoving. Soms geeft dit onvoldoende pijnstilling en bestaat in Alrijne de mogelijkheid eventueel een punctie onder sedatie te laten plaatsvinden. Onder supervisie van een anesthesiemedewerker wordt dan kortdurend intraveneus medicatie ten tijde van de punctie toegediend.

Terug naar boven