We zien een afname van het aantal cardioversies op de EHH. Waar eerder ruim 25% van de cardioversie verricht werd bij patiënten die via de EHH gepresenteerd werden, zien we in oktober een afname naar 9%. Dit heeft een positieve invloed op de capaciteit op de EHH. Daarom is dit vanaf heden de nieuwe standaard.

Uitgangspunten bij deze pilot waren:

  • Alle AF-patiënten kunnen binnen een week voor elektrische cardioversie (ECV) gepland worden;
  • De ECV zoveel mogelijk “electief” plannen, zodat de opnameduur verkort wordt.
  • We selecteren bij wie we één tot enkele dagen kunnen afwachten (betreft patiënten met recidief klachten die rechtstreeks op de AF-poli komen) om, met behulp van medicatie, de mogelijkheid tot spontane conversie af te wachten (uitkomst Acwas trial).
  • Echt acute patiënten blijven we op EHH opvangen (definitie = EHRA klasse IV, Hemodynamisch instabiel, geen gebruik van antistolling, signalen/klachten van mogelijke ischemie).
  • De AF-patiënt krijgt een duidelijke begeleiding bij recidief klachten, zodat de patiënt weet hoe en met wie contact op te nemen bij vragen en klachten.
  • De EHH houdt voldoende capaciteit over voor acute zorg.

De nieuwe standaard

Cardioversiestraat op dinsdag en donderdag

Het betekent dat er op twee dagen per week (dinsdag en donderdag) een zogeheten Cardioversiestraat dag is. Op deze dag worden er zeven cardioversies uitgevoerd en is er ook ruimte voor één spoedcardioversie.

Spoedcardioversie op andere dagen

De andere dagen (maandag, woensdag en vrijdag) is er om 8 uur ruimte voor een spoedcardioversie. De AF-poli draait op deze dagen en is goed bereikbaar per mail. Doordeweeks wordt er binnen 24 uur contact opgenomen door de PA/VS die de poli draait. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan een patiënt op de poli gezien worden. Op de AF-poli worden daarvoor spoedplaatsen beschikbaar gehouden.

Patiënten die op de poli zijn geweest en een cardioversie moeten ondergaan, worden binnen een week ingepland voor cardioversie.

Obese of Osas patiënten

Obese of Osas patiënten worden gescreend door de sedatiespecialist op het moment dat de cardioversie ingepland wordt. Als dat niet mogelijk is, wordt de patiënt bij opname voor de cardioversie gescreend. De patiënt hoeft dus niet extra te komen.

Wat betekent dit voor u?

Nieuwe patiënten kunnen via ZorgDomein verwezen worden of in geval van spoed via dienstdoende cardioloog naar de EHH (071 5928 243, de doktersassistent verbindt door naar de cardioloog). Onder spoed wordt verstaan:

  • Hemodynamische instabiele patiënten (EHRA klasse IV)
  • patiënten zonder antistolling < 48 uur AF en patiënten met signalen van ischemie mogen via de triagecardioloog op de EHH gepresenteerd worden
Terug naar boven