Endoscopisch onderzoek

Om uw patiënten optimaal te verwijzen en de zorg op de juiste plek te garanderen, is onderstaande afspraak gemaakt. 

Naast de gebruikelijke verwijzingen die u kent voor patiënten met levercirrose, galweglijden, virale hepatitis, IBD en pancreatitis, is het van belang patiënten bij wie u endoscopisch onderzoek wenst rechtstreeks bij de MDL aan te melden via:

  • ZorgDomein MDL
  • Bij Spoed: een verwijzing  spoedpoli of EHBO in overleg met de dienstdoende MDL-arts (071 582 96 56).

Bij vragen over verwijzingen kunt u gerust met ons contact opnemen.

Terug naar boven