Steeds meer huisartsen maken zelf een ECG van patiënten met hartklachten. Als de huisarts twijfelt, kan de cardioloog van Alrijne op afstand meekijken (via MUSE verbinding of mail/FAX). Meestal hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis doorverwezen te worden.  

De huisarts maakt het ECG en stuurt deze naar de cardioloog. De huisarts krijgt de uitslag via Sleutelnet. Als de cardioloog (ernstige) afwijkingen ziet, wordt contact opgenomen met de huisarts voor overleg. De huisarts bespreekt de uitslag met de patiënt.

Dergelijke onderzoeken vallen onder de eerstelijns-diagnostiek. Eerstelijns-diagnostiek is een onderzoek op aanvraag van de huisarts (of andere verwijzer). Voor het beoordelen van de ECG declareert Alrijne een OZP voor eerstelijns-diagnostiek aan de zorgverzekeraar. Hiervoor wordt de NZa zorgactiviteitcode gebruikt voor het beoordelen van een hartfilmpje, een 24-uurs hartfilmpje, inspanningsonderzoek, e.d.

Terug naar boven