Alle huisartsinformatiesystemen zijn compatibel om EDIFACT-berichten via Zorgmail te ontvangen. Het bericht wordt met een platte tekst verstuurd, dat wil zeggen dat de tekst uitsluitend bestaat uit letters, spaties, cijfers en leestekens, en geen tabellen, afbeeldingen of opmaak bevat. EDIFACT is een internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) en is door ISO vastgelegd onder nummer ISO 9735.

Mocht u als ontvangend huisarts besluiten om de ontvangen informatie over te nemen door middel van een HiS, dan dient u zich te realiseren dat u verantwoordelijk bent voor de verwerking in uw HIS. Bij een update of verandering van uw HiS verzoeken wij u ons te informeren. Wij willen dan graag testen of na de update de uitslagen correct bij u aankomen. Bij onduidelijkheid hierover kunt u contact opnemen met de teamleider van de afdeling Pathologie via de receptie van Alrijne Ziekenhuis.

Terug naar boven