Uitslagen van onderzoeken

De patiënt kan de onderzoeksuitslagen inzien, voordat hij de arts heeft gesproken. Alrijne heeft de keuze gemaakt om uitslagen direct beschikbaar te stellen, omdat patiënten zo in staat zijn zich goed voor te bereiden op de afspraak.

Voorafgaand aan livegang hebben artsen samen met patiënten drie maanden proefgedraaid. Hun bevindingen vormden de basis voor het beleid van Alrijne hoe om te gaan met online inzage.

Vragen voor de huisarts

De ervaringen van zeventien andere ziekenhuizen is dat patiënten niet of nauwelijks met de huisarts of HAP bellen met vragen over uitslagen. Met behulp van de begeleidende tekst in MijnAlrijne helpen we de patiënt om bewust de keuze te maken om uitslagen wel of niet in te zien. Daarnaast verwijzen we patiënten met vragen over een uitslag naar de zorgverleners van de desbetreffende afdeling.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over MijnAlrijne? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar mijnalrijne@alrijne.nl.

Terug naar boven