Met deze constructie levert Alrijne naast secundaire, ook tertiaire neusbijholte zorg. Gezien het ruime aanbod en het super specialiseren van de KNO-arts in opleiding, verzorgen we daarom ook een differentiatiestage voor de KNO-arts in opleiding. Uw patiënten met chronische neusbijholten-, neuspassage- of neusverkoudheidsklachten zijn dan ook bij ons van harte welkom! Er is hiervoor een ZorgDomeinproduct aangemaakt: chronische neusbijholte-neusverkoudheidklachten.

Terug naar boven