Jarenlang heeft in Alrijne Leiderdorp het inloopspreekuur kunnen dienen als fijne, snelle opvang voor acute klachten. Tijdens dit spreekuur werden nieuwe patiënten op volgorde van aanmelden geholpen. Echter door de forse toename van het aantal patiënten per inloopspreekuur de afgelopen jaren, kunnen we niet meer de kwaliteit van zorg voor onze patiënten leveren die we willen.

Daarom wordt het dagelijkse inloopspreekuur veranderd in een dagelijks spoedspreekuur in de ochtend met vaste afspraaktijden, in Alrijne Leiderdorp. Op deze manier kunnen we alle patiënten met acute problemen op tijd en met voldoende tijd zien, en zo nodig meteen diagnostiek doen. Ook in de middagen hebben wij enkele plekken vrij voor spoedafspraken.

Voor wie is het spoedspreekuur?

Nieuwe patiënten met:

  • macroscopische haematurie,
  • verdenking testistumor,
  • kolieken of afsluitende stenen op echo,
  • sterke verdenking prostaatcarcinoom (PSA>20).

Via de polikliniek Urologie (071 582 80 60) krijgen deze verwezen patiënten binnen 24 uur een afspraak op het spoedspreekuur. Uiteraard kunnen patiënten met verdenking torsio testis, urosepsis of onhoudbare kolieken altijd, na overleg met de dienstdoende uroloog (sein 29359), ingestuurd worden naar de Spoedeisende Hulp of de polikliniek.

Terug naar boven