Wat vragen we van u?

Wij zijn op zoek naar twee huisartsen die bereid zijn om 4-6 keer per jaar deel te nemen aan deze commissie, waar verder specialisten en patiëntvertegenwoordigers aan deelnemen. Het doel van de commissie is om klankbord te zijn met betrekking tot het Alrijne beleid rond JZJP en om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan Alrijne over dit onderwerp.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met Eva van Velzen, programmamanager Keteninnovatie, via evhvanvelzen@alrijne.nl.

NB Deelname aan de adviescommissie is in afstemming met Knooppunt Ketenzorg / LHV Kring.

Terug naar boven