Transmurale afspraken

In het zorgpad zijn transmurale afspraken over kwetsbare ouderen verwerkt, die wij gemaakt hebben samen met Knooppunt Ketenzorg en het LUMC. Het gaat hierbij met name om de overdracht van de huisarts aan het ziekenhuis en de overdracht van het ziekenhuis aan de huisarts na ziekenhuisopname.

De transmurale afspraken worden door Knooppunt Ketenzorg gepubliceerd in mei. In juni starten we met de nascholingen voor huisartsen en POH over advance care, planning en transmurale overdracht van gegevens voor kwetsbare ouderen. De nascholing wordt per zorggroep aangeboden, zodat de ervaring die er al is, meegenomen kan worden. Heeft u vragen? Deze kunt u stellen aan Martine Jongboer, Reos/ KK (email: mjongboer@reos.nl).

Nieuw: er is nu een ‘vinkje’ in ZorgDomein voor kwetsbare ouderen. Als u een oudere patiënt als kwetsbaar beoordeelt, graag dit vinkje aankruisen bij verwijzing.

Terug naar boven