Nieuw telefoonnummer bestellen afnamematerialen medische microbiologie:

Afnamematerialen voor de medische microbiologie kunnen besteld worden via de website van Microbiologie of per telefoon.
Het telefoonnummer voor het bestellen van afnamematerialen is gewijzigd naar: 088-235 02 00.
Hier kunnen ook verzendenveloppen en aanvraagformulieren worden besteld. 

Altijd loopbrief meegeven aan patiënt bij order in ZorgDomein

Wanneer u een order in ZorgDomein plaatst, is het noodzakelijk altijd de loopbrief (uitdraai van ZorgDomein) mee te geven aan de patiënt. Als de patiënt het materiaal inlevert of komt bloedprikken bij het laboratorium dient de loopbrief, met vermelding van de gewenste diagnostiek, te worden overhandigd aan het laboratoriumpersoneel. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om papierloos te werken.

Terug naar boven