Wat houdt dit in?

De belangrijkste veranderingen hierbij zijn:

  • De indeling van de verwijsbrieven verandert; de brieven krijgen een vaste indeling;
  • Het verwijsbericht van een patiënt dient beschikbaar te zijn in de tweede lijn op het moment van overname;
  • Het ontslagbericht van de tweede naar de eerste lijn dient tijdig bij de huisarts te zijn:
    • Vanuit de kliniek: binnen 24 uur
    • Vanuit de polikliniek binnen 5 werkdagen.

Voorbereiding

Per 1 januari 2020 wordt deze richtlijn landelijk van kracht. De richtlijn gaat dan gelden voor alle specialisten en huisartsen in Nederland.

Voor een goede implementatie hebben Alrijne Zorggroep, het LUMC, huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord, het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en Sleutelnet een projectgroep gevormd om de implementatie binnen de regio te begeleiden en als eerste regio in Nederland volgens de richtlijn te werken.

Alrijne start 14 oktober aanstaande met een pilot om te kijken hoe de richtlijn in de praktijk werkt. In de pilotperiode monitoren we de tijdigheid en de kwaliteit van de informatie-uitwisseling. Eventuele verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd en gedeeld. Op deze wijze kunnen de medisch specialisten zich goed voorbereiden op 1 januari 2020 als deze richtlijn van kracht wordt.

Waarom is een nieuwe richtlijn nodig?

De afgelopen jaren is gebleken dat de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is. Om dit te verbeteren, heeft het NHG in samenwerking met de FMS (Federatie Medisch Specialisten) een nieuwe richtlijn opgesteld: HASP 2.0. Hierin zijn afspraken gemaakt over de manier waarop informatie-uitwisseling plaatsvindt. Per 1 januari 2020 wordt deze richtlijn landelijk van kracht.

Zie voor verdere informatie de projectpagina van Sleutelnet.

Terug naar boven