• als het BSN nummer niet door u is geverifieerd;
  • als gegevens onvolledig zijn;
  • als gegevens gedeeltelijk onjuist zijn.

Als blijkt dat de patiënt al bekend was in het ziekenhuis, moeten beide statussen handmatig gekoppeld worden tot één dossier. Dit komt veelvuldig voor, kost veel tijd en is foutgevoelig. Om te voorkomen dat verkeerde gegevens gekoppeld worden, verzoeken wij u om bij een verwijzing de patiëntgegevens, inclusief BSN, te controleren en zo nodig aan te vullen. Onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Terug naar boven