Daarnaast worden de electieve cardioversies gecentreerd op twee dagen, zonder dat gebruik gemaakt hoeft te worden van de huidige capaciteit op de CCU/EHH. Hierdoor en omdat we verwachten dat er minder acute instroom op de EHH zal zijn, zal deze pilot bijdragen aan het verminderen van presentatiestops op de EHH.

Evelien Remijn, teamleiderCCU/EHH, vertelt: ‘We zijn super enthousiast dat we nu kunnen starten vandaag. We verwachten dat deze pilot succesvol zal zijn en voor ons ziekenhuis de nieuwe standaard wordt’. De pilot duurt zes weken. In die periode zullen we evalueren of we daadwerkelijk minder instroom van AF-patiënten op de EHH zien en zullen we patiënten vragen hoe ze deze nieuwe werkwijze ervaren. ‘Want uiteindelijk doen we dit natuurlijk voor de patiënt’, zegt Evelien.

Terug naar boven