• We kunnen alleen JZJP-beleid maken in intensieve samenwerking met de regionale partners. Om die reden zijn we blij dat Ferdinand Oppenhuizen (Knooppunt Ketenzorg) deelneemt aan de stuurgroep Keteninnovatie, die ons werk rond JZJP aanstuurt.
  • De komende tijd werken we onder andere aan de implementatie van keuzehulpen. Keuzehulpen helpen patiënten om betere beslissingen te nemen over het al dan niet ondergaan van een operatie. We maken daarbij gebruik van de ervaringen en resultaten uit een groot aantal andere ziekenhuizen. Zie https://patientplus.info/

NB bij JZJP wordt vaak gedacht aan het verschuiven van zorg naar de eerste lijn. Dat is een onderdeel van de transitie (in nauw overleg met de eerste lijn), maar zeker niet de enige benadering. We kijken binnen Alrijne ook nadrukkelijk hoe we intern ‘ruimte kunnen vrijmaken’ om de stijgende zorgvraag op te vangen en er vindt intensief overleg plaats met LUMC en Z&Z over het overnemen van 2e lijnszorg vanuit het LUMC naar Alrijne.

Vragen? Neem contact op met Eva van Velzen, programma manager Keteninnovatie, evhvanvelzen@alrijne.nl

Terug naar boven