Doelen

De doelen van de nazorg poli zijn:

  • Eventuele schade aan hart, longen en overige organen, alsmede psychische en functionele aspecten, in kaart brengen;
  • Optimale revalidatie en nazorg borgen;
  • Kennis opdoen hoe het corona patiënten vergaat na de ziekte.

Multidisciplinair overleg

In het MDO bespreken we alle patiënten waaraan in elk geval de infectioloog, de intensivist, de longarts, de revalidatiearts, de klinisch geriater en de specialist ouderengeneeskunde deelnemen, alsmede paramedici en de psychiatrisch consultatieve dienst. Vervolgens worden zij al naar gelang hun co-morbiditeit, leeftijd en revalidatiedoel gezien door één of meerdere van deze disciplines. Hierbij kan instroom in een specifiek revalidatie of ondersteuningstraject volgen.

Verwijzen

Huisartsen kunnen patiënten verwijzen naar deze corona nazorg poli via de poliklinieken Longziekten en Interne Geneeskunde onder vermelding van nazorg Corona infectie (ZorgDomein: Interne geneeskunde à infectieziekten à verwijsafspraak multidisciplinair Covid 19 spreekuur / Longziekten à dyspnoe eci à verwijsafspraak multidisciplinair Covid 19 spreekuur).

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Machteld van der Feltz of Nathalie Delfos, internist-infectiologen, of Frank Weller/Hans Dik, longartsen.

Terug naar boven