Tijdens de huidige Covid-19 pandemie zijn er meerdere plannen ontwikkeld om ook bij een sterke toename van het aantal patiënten voldoende capaciteit op de IC en in de kliniek beschikbaar te houden. Tot nu toe is dat gelukt mede dankzij de samenwerking met de ketenpartners. Ook de samenwerking tussen ziekenhuizen (binnen en buiten de regio) heeft geholpen om enige capaciteit beschikbaar te houden.

Onvoldoende capaciteit

Er kan zich echter een situatie voordoen waarbij de capaciteit van de ziekenhuizen onvoldoende is. Een situatie waarin geen IC-bedden meer beschikbaar zijn of zelfs het aantal kliniekbedden tekort schiet.

Indien het dan ook niet meer mogelijk is om patiënten buiten de ROAZ West regio te plaatsen, omdat daar geen capaciteit meer beschikbaar is, zal VWS na onderzoek van de IGJ een zogenaamd CODE zwart afkondigen.

Webinar

Wij willen graag in een webinar voor huisartsen en medisch specialisten toelichting geven over code zwart en hetgeen we samen kunnen doen in de regio. In het webinar is het mogelijk digitaal vragen te stellen.  

Datum:                  donderdag 25 februari
Tijd:                      19.30 uur- 21:00 uur
Inschrijving:         U kunt zich tot donderdag 25 februari 15.00 uur inschrijven.

Programma

  • Huidige situatie en verwachtingen in de regio
  • Toelichting op het scenario CODE zwart en beleid in de regio 
  • Casus ter illustratie
  • Mogelijkheden om zorg in de thuissituatie te optimaliseren

Inschrijven

De inschrijving is gesloten. 

Terug naar boven