Excellente zorg is één van de beleidsthema’s. Bij excellente zorg horen excellente medewerkers. Daarom is het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat zij zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen werk. Alrijne Zorggroep wil om die reden blijven investeren in medewerkers en hun opleiding.

Alrijne Zorggroep ziet een goed leerklimaat – een omgeving waarin iedereen bereid is te leren en ruimte krijgt om te leren – als een voorwaarde voor een goed opleidingsklimaat.

Medewerkers worden gestimuleerd en gefaciliteerd zich te blijven ontwikkelen. Het op peil houden van ieders kennis en vaardigheden is essentieel. Alrijne wil:

  • investeren in doelgerichte en doelmatige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een meer dan gemiddeld goed leerklimaat scheppen
  • voldoen aan de wettelijke kaders betreffende bevoegd en bekwaam personeel
  • een gerenommeerd opleidingsziekenhuis zijn en blijven.
Terug naar boven