Jaaroverzicht 2022

We zijn heel trots hoe onze medewerkers ook in dit jaar zorg met oprechte aandacht aan onze patiënten en bewoners hebben geleverd! In dit jaarverslag laten we graag zien wat we hebben bereikt in dit jaar en wat de stand van zaken is. Dit jaarverslag vormt samen met de jaarrekening, te vinden in hoofdstuk 12, de vereiste jaarlijkse verslaggeving. Ook vind je in dit bestand het jaarverslag van de raad van toezicht.

Met dit stuk hopen wij de lezer mee te nemen in het reilen en zeilen van onze ziekenhuizen en verpleeghuizen in het afgelopen jaar.

Veel leesplezier!

Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep
Yvonne Wilders, Peter Jue en Ivo van der Klei

raad van bestuur Alrijne Zorggroep

2022: kerngetallen zorgverlening  2022: kerngetallen werken en leren

Klik om te vergroten