U heeft met uw behandelend specialist gesproken over het rechtzetten van afstaande oren. In deze folder vindt u meer informatie over deze ingreep. Het is mogelijk dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Dit zal de plastisch chirurg met u bespreken. De inhoud van deze folder is zowel voor de situatie bij kinderen als bij volwassenen van toepassing. Lees, als het een kind betreft, in plaats van u/uw, uw kind, (van) uw kind.


Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk.


Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.Het ontstaan van afstaande oren

Afstaande oren (ook wel flaporen genoemd) komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren afwijkende vorm van het kraakbeenskelet van de oorschelp.Correctie van afstaande oren

Afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men dit otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie). Otoplastiek kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf/zes jaar.Voorbereiding

Het rechtzetten van afstaande oren kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar gebeurt meestal onder algehele verdoving.


Uw plastisch chirurg bespreekt met u wat uw wens hierover is en wat in uw geval het beste advies is.Medicijngebruik

Als u medicijnen, met name bloedverdunners gebruikt, moet u dit melden. Let u erop dat veel pijnstillers ook bloed verdunnend werken.


Wanneer u via de trombosedienst bloedverdunners heeft gekregen, krijgt u voor de operatie instructies van de trombosedienst over het gebruik van uw medicijnen. Daarnaast moet u één uur voor de operatie bloed laten prikken in het laboratorium. Bij de balie van de polikliniek Plastische Chirurgie kunt u hiervoor een formulier krijgen.Voorbereiding bij plaatselijke verdoving

Wordt de ingreep onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, dan zijn er geen speciale voorbereidingen nodig.Voorbereiding bij algehele verdoving

Wordt de ingreep onder algehele verdoving uitgevoerd, dan heeft u vooraf een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie voor het preoperatief spreekuur. Daar krijgt u informatie over de narcose.


U moet bij algehele narcose nuchter zijn; dat wil zeggen dat u vanaf een bepaald moment voor de operatie niets meer mag eten en drinken en niet meer mag roken. Dit wordt met u besproken tijdens het preoperatief spreekuur.De operatie

Krijgt u plaatselijke verdoving, dan vindt de ingreep plaats op de zelfstandige behandelkamer. Als u onder algehele verdoving geopereerd wordt, dan wordt u gedurende één dag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van het ziekenhuis.Werkwijze

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt opnieuw in model gebracht en het stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dichter tegen het hoofd komt, wordt verwijderd.


Meestal worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf.Na de operatie

Bent u op de polikliniek geopereerd dan kunt u snel na de operatie weer naar huis.


Heeft u algehele narcose gehad, dan komt u na de operatie terug op de afdeling Dagbehandeling. Als alles goed gaat mag u aan het einde van de dag weer naar huis.Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor een controle bij de doktersassistente. Zij verwijdert ongeveer een week na de operatie het verband. Circa zes weken na de operatie wordt u bij de plastisch chirurg verwacht voor de eindcontrole.


Zijn er niet-oplosbare hechtingen gebruikt, dan krijgt u een afspraak mee voor het verwijderen van deze hechtingen, meestal na een of twee weken.Adviezen voor thuis

  • Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenoemde tulband) om uw hoofd. Meestal moet het verband een week blijven zitten.
  • Wassen van uw haar moet u tot na het eerste polikliniekbezoek uitstellen.
  • Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer twee weken 's nachts een haarband dragen ter bescherming van uw oren.
    Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren. De eerste 4 weken is het dus verstandig om niet te sporten of te zwemmen.
  • Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.
  • Tegen de pijn kunt u pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol).

Wanneer contact opnemen?

Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Zie het einde van deze folder voor de contactgegevens.

Risico’s, complicaties en resultaat

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Deze complicaties komen bijna nooit voor.

Resultaat

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Vergoeding

Niet altijd worden de kosten van het rechtzetten van afstaande oren door de verzekering vergoed. De plastisch chirurg zal u informeren over de te volgen procedure voor het verkrijgen van vergoeding door de verzekeraar en over de eventueel door u zelf te betalen kosten.

Meestal wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen tot ongeveer 13 jaar. Voor deze groep ligt het volgens de verzekeraars voor de hand dat ze lijdt onder het hebben van afstaande oren. Daarom wordt de ingreep bij deze groep kinderen in de meeste gevallen vergoed.

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw zorgverzekeringspas;
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld.
Mist u informatie dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u (’s ochtends) contact opnemen met de afdeling Facturatie via 071 517 8181.


Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15
De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141
De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.