Elke combinatie van een diagnose en/of een behandeling wordt gebundeld tot een ‘pakketje’, een zogenaamd DBC-zorgproduct. Ieder DBC-zorgproduct heeft een eigen tarief. Als u bent verzekerd kunt u deze kosten (deels) verrekenen met uw zorgverzekeraar. Controleer voor een bezoek aan het ziekenhuis of en hoe u bent verzekerd. Neem uw verzekeringspasje ook altijd mee naar het ziekenhuis.

Let op: voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis heeft u een verwijzing van uw huisarts of een andere verwijzer nodig. Dit geldt uiteraard niet voor spoedeisende zorg.

Vertraging facturen 2016

Wegens de invoering van ons nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem heeft de facturering van zorg uitgevoerd in 2016 enige vertraging opgelopen. Wij verwachten binnen een aantal weken weer op schema te lopen. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Terug naar boven