Elke combinatie van een diagnose en/of een behandeling wordt gebundeld tot een ‘pakketje’, een zogenaamd DBC-zorgproduct. Ieder DBC-zorgproduct heeft een eigen tarief. Als u bent verzekerd kunt u deze kosten (deels) verrekenen met uw zorgverzekeraar. Controleer voor een bezoek aan het ziekenhuis of en hoe u bent verzekerd. Neem uw verzekeringspasje ook altijd mee naar het ziekenhuis.

Let op: voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis heeft u een verwijzing van uw huisarts of een andere verwijzer nodig. Dit geldt uiteraard niet voor spoedeisende zorg.

Kunt u geen geldig identiteitsbewijs of zorgpas tonen?

Zonder geldig identiteitsbewijs met uw unieke BSN en zorgpas kan de hulpverlener de kosten van uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Kunt u geen geldig identiteitsbewijs tonen, dan wordt er direct een financiële regeling met u getroffen, voordat men met de zorg start. Medewerkers van de afdeling kunnen u hierover meer vertellen.

Terug naar boven