Oprechte aandacht voor zorg gaat over:

  • Aandacht voor wat de patiënt /bewoner wil
  • Aandacht voor onze medewerkers
  • Aandacht voor samenwerking binnen de zorggroep
  • Aandacht voor samenwerking met onze partners
  • Aandacht voor onze successen
  • Aandacht voor wat beter kan
  • Aandacht voor de ontwikkelingen die er op ons af komen

Strategisch beleidsplan 2020 - 2025

Ons beleidsplan 'Oprechte aandacht voor zorg' is een "levend document" omdat wij moeten blijven openstaan voor andere eisen uit onze omgeving. Hier vind je de strategie zoals vastgesteld in 2019 door de raad van bestuur. 

De wereld verandert

Aangescherpt beleidsplan 2022 - 2027

Samen met collega’s, onze adviesraden en de externe partijen hebben wij gekeken of onze strategische ambities nog steeds kloppen. En gelukkig was dat zo. We hebben het strategisch beleidsplan op een paar punten aangepast en verder gekeken tot aan 2027. In de zomer van 2022 is het strategisch beleidsplan 'Oprechte aandacht voor zorg kunnen blijven bieden' vastgesteld.

Terug naar boven