Het transferbureau speelt een bemiddelende en coördinerende rol bij het regelen van de zorg die u na uw ziekenhuisopname of na uw revalidatie in het verpleeghuis nodig heeft. Het bureau stelt met u, de arts en de verpleegkundige de zorgvraag vast en bemiddelt met de zorginstantie die u die zorg kan bieden.

Wij werken nauw samen met een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties in de regio. De overgang tussen de het ziekenhuis en de verschillende instellingen wordt goed op elkaar afgestemd. Zo bieden we u ook de meest passende zorg nadat u of uw naaste het ziekenhuis verlaat. Hoe dit proces verloopt ziet u in dit stoomdiagram > 

Wij bemiddelen in:

  • thuiszorg; de thuiszorgorganisatie bepaalt uiteindelijk de zorg die u nodig heeft
  • eerstelijns zorg basis of intensief
  • revalidatie bij Basalt
  • revalideren in een verpleeghuis (geriatrische revalidatiezorg)
  • zorghotel of herstellingsoord
  • palliatieve zorg

Wilt u iets bespreken of meer weten? Wij informeren u graag. U kunt contact op nemen voor een advies op maat. 

Contactgegevens Transferbureau:

Telefoonnummer: 071 582 8408

E-mail: transferbureau@alrijne.nl

Terug naar boven