Naar huis

Bij ontslag uit het ziekenhuis overlegt uw arts met u over een controle-afspraak of eventuele nazorg. De arts maakt daarover afspraken met u. Ook krijgt u eventueel een recept voor geneesmiddelen mee naar huis.

Bent u opgenomen in Leiderdorp en heeft u een rolstoel nodig? Dan vind u hier alle informatie.

Wie regelt vervoer naar huis?

U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar huis of elders bij ontslag uit het ziekenhuis. Bespreek dit voor opname al met uw naasten. Mocht tijdens de opname blijken dat er aangepast vervoer nodig is, kunnen wij dit voor u regelen. Dit moet tijdig met de verpleging van de afdeling afgestemd worden.

Informatie voor uw huisarts

De hoofdbehandelaar informeert uw huisarts over uw ontslag. Uw huisarts krijgt een brief met gegevens over uw behandeling en eventuele nazorg. Bij uw huisarts kunt u ook terecht met vragen, die u na thuiskomst eventueel nog heeft over het vervolg of afsluiting van de behandeling.

Zorg na uw opname

Soms heeft u na uw opname nog zorg nodig, omdat u het thuis nog niet redt. Dan helpt het Transferbureau van Alrijne om samen met u op zoek te gaan naar een goede plek waar u die zorg kunt krijgen, of we kijken of we zorg bij u thuis kunnen regelen.

 

 

Terug naar boven