Naar huis

Bij ontslag uit het ziekenhuis overlegt uw arts met u over een controle-afspraak of eventuele nazorg. De arts maakt daarover afspraken met u. Ook krijgt u eventueel een recept voor geneesmiddelen mee naar huis.

Informatie voor uw huisarts

De hoofdbehandelaar informeert uw huisarts over uw ontslag. Uw huisarts krijgt een brief met gegevens over uw behandeling en eventuele nazorg. Bij uw huisarts kunt u ook terecht met vragen, die u na thuiskomst eventueel nog heeft over het vervolg of afsluiting van de behandeling.

Zorg na uw opname

Soms heeft u na uw opname nog zorg nodig, omdat u het thuis nog niet redt. Dan helpt het Transferbureau van Alrijne om samen met u op zoek te gaan naar een goede plek waar u die zorg kunt krijgen, of we kijken of we zorg bij u thuis kunnen regelen.

 

 

Terug naar boven