Een hulpverlener in de gezondheidszorg is verplicht een medisch dossier van u bij te houden. In uw patiëntendossier worden onderzoeksuitslagen, operatieverslagen, brieven en verslaglegging van uw bezoek aan het ziekenhuis bewaard.

Inzage van uw dossier

U heeft toegang tot delen van uw medisch dossier via MijnAlrijne. MijnAlrijne is een zogenaamd patiëntenportaal. Een portaal is een beveiligde omgeving die te bereiken is via de website van Alrijne. Alrijne biedt patiënten via het portaal toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt thuis uw medisch dossier inzien, vragenlijsten invullen en medicatieoverzichten en brieven naar uw zorgverleners bekijken. Kijk op www.alrijne.nl/mijnalrijne voor meer informatie en om in te loggen. 

Wanneer u samen met uw behandeld arts uw dossier wilt inzien, maakt u een afspraak met uw arts via de polikliniek.  

Terug naar boven