Telefonisch afspraak maken

Het telefoonnummer voor het maken of wijzigen van uw afspraak vindt u op de pagina van de polikliniek. U kunt ook een afspraak maken via de balie van de polikliniek waar u moet zijn.

Online afspraak maken

Voor een aantal specialismen is het mogelijk om online een afspraak te maken: Dermatologie, Gynaecologie, KNOSportgeneeskunde en Plastische Chirurgie. U kunt met uw ZD-nummer online een afspraak maken. Het ZD-nummer vindt u op de verwijsbrief van uw huisarts.

MijnAlrijne 

In MijnAlrijne vindt u een overzicht van uw afspraken, opnames en behandelingen in Alrijne. 

Altijd een verwijsbrief nodig

Voor (niet spoedeisende) ziekenhuiszorg is altijd een geldige verwijsbrief nodig. Dit is nodig voor de vergoeding van kosten door uw zorgverzekeraar. Als u geen geldige verwijsbrief heeft kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Of dat u pas behandeld wordt als u een geldige verwijsbrief heeft. U bent hier zelf voor verantwoordelijk.

Een verwijzing kan zowel een brief als een elektronisch bericht zijn van de verwijzer naar de specialist. Een verwijsbrief of verwijzing is alleen geldig als de datum van de verwijzing vóór of op de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis ligt. Het is niet mogelijk om achteraf nog een verwijzing te regelen.

Heeft u een budgetpolis, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw verzekeraar een contract heeft met Alrijne en u een afspraak kunt maken.

Wie wordt gezien als verwijzer?

Het is per verzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een overzicht van de beroepsgroepen die worden gezien als verwijzer, vindt u in dit overzicht

Als u een verwijsbrief heeft van een zorgverlener die door de verzekeraar niet wordt gezien als verwijzer (in het schema aangegeven met NEE), worden de kosten bij u in rekening gebracht. Een huisarts mag in alle gevallen verwijzen naar een medisch specialist. De huisarts is dat niet verplicht en geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is.

Bent u uw verwijsbrief vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u of is deze niet digitaal beschikbaar op het moment van uw bezoek aan het ziekenhuis? Dan vragen we u deze alsnog naar Alrijne te sturen. Daarbij geldt, als we de verwijsbrief niet binnen 14 dagen hebben ontvangen, wordt de rekening voor de geleverde zorg bij u in rekening gebracht.

Wanneer kan ik terecht?

Voor de meest actuele wachttijden verwijzen wij u naar de algemene pagina Wanneer kan ik terecht? 

Terug naar boven