Telefonisch afspraak maken

Het telefoonnummer voor het maken of wijzigen van uw afspraak vindt u op de pagina van de polikliniek. U kunt ook een afspraak maken via de balie van de polikliniek waar u moet zijn.

Online afspraak maken

Voor een aantal specialismen is het mogelijk om online een afspraak te maken: Dermatologie, Gynaecologie, KNOSportgeneeskunde en Plastische Chirurgie. U kunt met uw ZD-nummer online een afspraak maken. Het ZD-nummer vindt u op de verwijsbrief van uw huisarts.

MijnAlrijne 

In MijnAlrijne vindt u een overzicht van uw afspraken, opnames en behandelingen in Alrijne Ziekenhuis. 

Altijd een verwijsbrief nodig

Voor (niet spoedeisende) ziekenhuiszorg is altijd een geldige verwijsbrief nodig. Dit is nodig voor de vergoeding van kosten door uw zorgverzekeraar. Als u geen geldige verwijsbrief heeft kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u een geldige verwijsbrief heeft. U bent hier zelf voor verantwoordelijk.

Een verwijzing kan zowel een brief als een elektronisch bericht zijn van de verwijzer naar de specialist. Een verwijsbrief of verwijzing is alleen geldig als de datum van de verwijzing vóór of op de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis ligt. Het is niet mogelijk om achteraf nog een verwijzing te regelen.

Heeft u een budgetpolis, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw verzekeraar een contract heeft met Alrijne en u een afspraak kunt maken.

Wie wordt gezien als verwijzer?

Het is per verzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een overzicht van de beroepsgroepen die worden gezien als verwijzer, vindt u in dit overzicht

Als u een verwijsbrief heeft van een zorgverlener die door de verzekeraar niet wordt gezien als verwijzer (in het schema aangegeven met NEE), worden de kosten bij u in rekening gebracht. Een huisarts mag in alle gevallen verwijzen naar een medisch specialist. De huisarts is dat niet verplicht en geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is.

Bent u uw verwijsbrief vergeten?

Heeft u wel een geldige verwijzing, maar heeft u deze niet bij u of is deze niet digitaal beschikbaar op het moment van uw bezoek aan het ziekenhuis? Dan vragen we u deze alsnog naar Alrijne Ziekenhuis te sturen. Daarbij geldt, als we de verwijsbrief niet binnen 14 dagen hebben ontvangen, wordt de rekening voor de geleverde zorg bij u in rekening gebracht.

Het inhalen van zorg kost veel tijd

De druk in het ziekenhuis blijft hoog. De acute zorg is steeds doorgegaan, maar veel operaties en afspraken die minder urgent waren, zijn tijdens de coronagolven uitgesteld. De afgelopen maanden hebben we net zoveel patiënten kunnen helpen als in een ‘normaal’ jaar. Daar zijn we blij mee want we hadden daarnaast de zorg voor coronapatiënten en een hoog ziekteverzuim onder onze medewerkers. Toch is het niet genoeg. De wachtlijst is flink. Hierdoor moeten patiënten langer wachten op een afspraak dan wenselijk is en zij van ons gewend zijn. Wij zijn onze patiënten zeer dankbaar voor hun geduld. We zetten alles op alles om de uitgestelde zorg in te halen en de wachtlijsten te verminderen. Lees meer >

Terug naar boven