Het recht om uw dossier in te zien is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Aan inzage van uw patiëntendossier zijn geen kosten verbonden. Voor een afschrift (of een gedeelte) van het patiëntendossier worden wel kosten in rekening gebracht.

Aanvragen inzage of afschrift van uw dossier

Wanneer u inzage van uw dossier wilt, maakt u een afspraak met uw arts via de polikliniek. U levert onderstaand formulier ingevuld in, met een kopie van uw legitimatiebewijs.

Wanneer u een afschrift van uw dossier wilt, kunt u dit aanvragen via onderstaand formulier. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Het duurt ongeveer twee weken voordat u het afschrift kunt ophalen.

Terug naar boven