Afdelingen & Specialismen

In overleg met de kinderarts heeft u besloten om een groeihormoontest bij uw kind te doen op de Kind- en Jeugdafdeling in Leiderdorp. Deze folder geeft u informatie over de test en geeft handvatten hoe u uw kind zo goed mogelijk kunt voorbereiden op deze opname.


Doel van de test

Door middel van de test wordt de hoeveelheid groeihormoon die uw kind aanmaakt onderzocht. Het groeihormoon wordt afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse) en zorgt ervoor dat uw kind groeit. Arginine en Clonidine zijn stofjes die ervoor zorgen dat de hersenklier het groeihormoon afgeeft. Tijdens de test krijgt uw kind beide stofjes na elkaar toegediend, de klier geeft dan tijdelijk extra groeihormoon af, waardoor de arts de hoeveelheid gemaakt groeihormoon kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de groeihormoonafscheiding worden ontdekt.


Voorbereiding  • Uw kind moet nuchter zijn, dit betekent dat uw kind de avond voor aan de test vanaf 22.00 uur niet meer mag eten of drinken.
  • Als uw kind medicijnen gebruikt, overleg dan met de arts of deze wel of niet ingenomen mogen worden.
  • Voor de test is het handig dat uw kind gemakkelijk zittende kleding aan heeft.
Soms is het nodig dat uw kind voor het onderzoek (pre) medicatie moet gebruiken, we noemen dit priming, dit is altijd op voorschrift van de arts en afhankelijk van de leeftijd.

U kunt uw kind tijdens het onderzoek helpen door:
  • Zelf zo rustig mogelijk te blijven.
  • Vragen te stellen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt.
  • Vertrouwd speelgoed, een boek, tablet/ telefoon of knuffel mee te nemen als afleiding.

Het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich met uw kind melden bij de balie van de kinderafdeling (5e verdieping, routenummer 570).

In de behandelkamer van de kinderafdeling wordt door de zaal- of kinderarts samen met een verpleegkundige een infuus bij uw kind ingebracht. Meestal is er een medisch pedagogisch zorgverlener aanwezig om u en uw kind te ondersteunen tijdens het inbrengen van het infuus.
Zelf kunt u dichtbij uw kind blijven om uw kind zo goed mogelijk te steunen.
Om het inbrengen zo pijnloos mogelijk te maken worden er minimaal een half uur voor het inbrengen twee pleisters geplakt op de plek waar geprikt zal worden. Deze pleisters zorgen voor verdoving. Het infuus wordt ingebracht op de hand of elleboogplooi. Ook met de verdoving vinden kinderen het vaak vervelend en pijnlijk.

Aan de infuusnaald wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem worden de bloedafnames gedaan, als de infuusnaald goed zit hoeft uw kind maar een keer geprikt te worden. De bloedafname zelf is pijnloos.
Als eerste wordt er na het prikken bloed afgenomen en daarna wordt de Arginine in 30 minuten toegediend via het infuus. Daarna nemen we nog een aantal keer bloed af, er zit ongeveer 30 minuten tussen deze afnames.

Na het eerste deel van de test krijgt uw kind Clonidine tabletjes die hij moet innemen. De meeste kinderen vallen van dit medicijn diep in slaap. Daarna volgen weer een aantal bloedafnames, testen we de bloedsuiker en maken we uw kind steeds wakker waarbij we de bloeddruk en hartslag controleren.

Als de laatste bloedafname klaar is krijgt uw kind van ons wat te eten aangeboden. De verpleegkundige verwijdert het infuus en uw kind mag weer naar huis als hij of zij goed wakker is, uw kind kan gedurende de rest van de dag wel slaperig blijven.
De opname duurt minimaal 6 uur, maar kan ook langer duren als het infuus niet goed zit of uw kind bijwerkingen krijgt van de medicatie. Houd er rekening mee dat u aan het einde van de middag of zelfs pas in de avond weer naar huis kunt met uw kind.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die voor kunnen komen zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, een laag bloedsuikergehalte, een lage bloeddruk en slaperigheid.

Belangrijk om te weten

  • Broertjes en/of zusjes kunnen op de opnamedag niet meekomen naar het ziekenhuis.
  • Tijdens de test moet uw kind bedrust houden.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u 2 weken na de testdag van de kinderarts te horen tijdens een telefonisch consult.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringpas van uw kind mee te nemen. De legitimatieplicht geldt in de zorg voor iedereen, dus ook voor kinderen! Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiƫntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen na het lezen van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling. Wanneer u het moeilijk vindt om uw kind zelf op het onderzoek voor te bereiden dan kan dit ook door een medewerker van de kinderafdeling gebeuren. U kunt dit dan het beste overleggen met een medewerker van de kinderafdeling.

De Kind- en Jeugdafdeling in Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 570 en is voor ouders 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8020.
Op onze website vindt u uitgebreide informatie www.alrijne.nl/kind-en-jeugd of kijk op onze speciale website voor kinderen: kids.alrijne.nl

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: